กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 15 ต.ค. 2019, 15:26:07
  • 451

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562

คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ