กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 18 พ.ย. 2019, 10:37:20
  • 347

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ