• 12 ธ.ค. 2019
  • 902

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13 -14 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษเขต 10-11 โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 13,14  เข้าร่วมประชุมสะท้อนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
พร้อมนี้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และจำลองห้องเรียน “การคัดไทยลายมือสวย” โดยมี นักเรียนชั้น ป.1-2 จากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (โรงเรียนต้นแบบ) นักเรียนชั้น ป.3  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ (ราษฎร์บริบาล) นักเรียนชั้น ป.4-5  โรงเรียนบ้านโพนแพง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านป่าข่า (ได้รับรางวัลคัดลายมือสวยระดับประเทศ) และนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดย  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14  กล่าวรายงาน พร้อมนำเสนอภาพรวมการบริหารการศึกษา และเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 ระดับกลุ่มบริหารพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 14 เพื่อเป็นการยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  สพป.อำนาจเจริญ และ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 และได้มอบเกียรติบัตรเชิดชู สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ที่ให้การช่วยเหลือนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ ที่ประสบอุบัติเหตุ และเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังนักเรียนที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตามลำดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.40 น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1