กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 20 มี.ค. 2019, 11:05:49
  • 897

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

คลิกรายละเอียดที่นี่