• 2 ม.ค. 2020
  • 704

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และ ลูกจ้าง   เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม และส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น ณ ลานพญานาค สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1