• 21 ม.ค. 2020
  • 1,016

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรม Coding Mentor (CM) 5 ภูมิภาค

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ซึ่งจัดอบรม 5 ภูมิภาค และในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนใต้ จาก 31 เขตพื้นที่การศึกษา จากการกล่าวรายงานโดย นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ที่ สพฐ.มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยจัดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งจากจำนวนทั้ง 8 หลักสูตร สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนำสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มี น.ส.โชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรตลอดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ล อ.เมืองอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1