โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:08:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

20 มี.ค. 2019, 16:40:10 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 97

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย  ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.1 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด