ภารกิจผู้บริหาร
  • 20 มี.ค. 2019, 16:40:10
  • 1,671

สพป.อบ.1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย  ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อบ.1 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.1