โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:02:24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12

21 มี.ค. 2019, 14:59:45 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 43

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. แจ้งข่าวตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน พร้อมเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม 2562.


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด