กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 21 มี.ค. 2019, 15:16:34
  • 400

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยฺ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี