โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:05:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 2562

21 มี.ค. 2019, 15:16:34 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ 64

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยฺ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ลานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์
chanchai@ubn1.go.th
ข่าวสารล่าสุด