โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:06:58

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน"

21 มี.ค. 2019, 15:19:01 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 63

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นไม้ในงาน "หนึ่งต้นลดโลกร้อน" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สพม.29


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด