• 5 มี.ค. 2020
  • 719

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านท่าบ่อ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป  

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1