ภารกิจผู้บริหาร
  • 21 มี.ค. 2019, 17:03:26
  • 1,656

สพป.อบ.1 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางทิยานันท์  พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิจิตรา  สุขสาย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.นันทนา  บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1 เดินพาเหรดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเชิญชวนประชาชนสองข้างทางให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์พร้อมสาธิตการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี