โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:08:17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

21 มี.ค. 2019, 17:03:26 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 49

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ นายพิจิตร  ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางทิยานันท์  พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิจิตรา  สุขสาย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ น.ส.นันทนา  บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1 เดินพาเหรดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และเชิญชวนประชาชนสองข้างทางให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์พร้อมสาธิตการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด