โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
20 พ.ค. 2019, 2:26:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

25 มี.ค. 2019, 10:15:24 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 136

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 จากนั้นได้แจ้งภารกิจเร่งด่วนให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด