ภารกิจผู้บริหาร
  • 25 มี.ค. 2019, 10:15:24
  • 1,934

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 จากนั้นได้แจ้งภารกิจเร่งด่วนให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี