• 5 พ.ค. 2020
  • 1,173

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโรงเรียนได้รับการพิจารณา 49 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 - 120 คน ในประกอบการพิจารณาเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ โดยมี นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1