โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
22 เม.ย. 2019, 23:57:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

ข่าวสารล่าสุด