• 21 ก.ย. 2020
  • 157

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมพบปะให้โอวาทข้าราชการในสังกัด ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เรื่องความมีวินัย เพื่อสนองนโยบาย สพฐ. ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online 2020 ณ  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1