• 15 ต.ค. 2020
  • 457

การประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มุมมองสู่การปฏิบัติ : การศึกษายกกำลังสอง จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามแนวคิด Montessori" ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1