โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
20 พ.ค. 2019, 2:27:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

18 มี.ค. 2019, 10:30:44 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 172

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล 1 โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษาให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.10 น. ณ ลานนาคราช สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด