โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:00:53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

9 เม.ย. 2019, 15:01:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 66

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ


นางสาวนิโลบล โยธา
ืnilobon.ycs56@ubru.ac.th
ข่าวสารล่าสุด