กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 9 เม.ย. 2019, 15:01:05
  • 1,275

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ