• 7 ม.ค. 2021
  • 797

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Video Conferenc

วันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ โดยผ่านช่องทาง Video Conference  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อราชการแจ้งและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1