โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
22 เม.ย. 2019, 23:59:31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562

10 เม.ย. 2019, 16:54:31 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 42

        นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์  2562 มี นายเข็มพรชัย ทองน้อย ,นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ประธานเครือข่าย, ผอ.ร.ร. ,ผอ.กลุ่ม ,ผอ.หน่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมประพรมน้ำมนต์เป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี 
      จากนั้น นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้นำผู้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย ,นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน และ นายชาญณรงค์ ผาสุกมูล อดีต รอง ผอ.สพป.อบ.1 ตามลำดับ

 


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด