ภารกิจผู้บริหาร
  • 10 เม.ย. 2019, 16:54:31
  • 1,368

สพป.อบ.1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2562

        นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย สงกรานต์  2562 มี นายเข็มพรชัย ทองน้อย ,นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ประธานเครือข่าย, ผอ.ร.ร. ,ผอ.กลุ่ม ,ผอ.หน่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมประพรมน้ำมนต์เป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี 
      จากนั้น นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้นำผู้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย ,นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน และ นายชาญณรงค์ ผาสุกมูล อดีต รอง ผอ.สพป.อบ.1 ตามลำดับ