• Apr 8, 2021
  • 387

การศึกษาดูงาน "โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone" ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางธนพร คำนวณ ศึกษานิเทศประจำเครือข่าย นายอรุณ พาชอบ ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ่อ นางมยุรฉัตร  ศรีทา ผอ. ร.ร.บ้านหนองแก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางประไพ  ใจก้าวหน้า  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธ์ศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14  ในการศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในกาพัฒนาการศึกษาต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1