• Apr 17, 2019
  • 3,622

สพป.อบ.1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 16

นายขวัญเรือน แสบงบาล รก.ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย  นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16 ที่ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1