• Apr 23, 2019
  • 661

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อบ.1

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อบ.1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1