Teacher and Education Personnel Development Group
  • Apr 24, 2019 2:04:41 PM
  • 642

การจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ของสพฐ.

นายขวัญเรือน  แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมโครงการจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยมีนายวิรุท วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี