• Apr 25, 2019
  • 781

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุริยะ พุทธิผล  รอง ผอ.สพป. อบ.1 นำข้าราชการร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

วันที่  25 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1