• Jul 23, 2021
  • 193

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกสำนึกจิตสาธารณะ

วันที่ 23 กรกฎาคม  2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” พร้อมมอบนโยบายการปลูกสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม สนับสนุนการทำความดี เพื่อสาธารณะ และลดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยมี นายสุพงษ์ โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม จากนั้น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1