• Jul 29, 2021
  • 240

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พร้อมรับมือ COVID-19 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด และเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายเสมอ  สร้อยคำ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1