• Jul 30, 2021
  • 207

การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านสื่อ Join Zoom Meetings

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meetings โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานที่ประชุมพร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพครูและนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1