Executive Mission
  • May 8, 2019 4:40:29 PM
  • 768

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พร้อมร่วมรับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี