• May 15, 2019
  • 1,072

กลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1