Personnel Administration Group
  • May 28, 2019 3:10:07 PM
  • 894

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กำหนดการรับสมัคร  13-19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)