• May 30, 2019
  • 1,605

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ที่ส่งถึงครู รู้ถึงนักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1