• Jun 1, 2019
  • 3,205

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เสริมสร้างข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่คอร์รัปชั่น

  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ปลูกจิตสำนึกเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น" ภายใต้ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" สำหรับบุคลากร และข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1