• Jun 5, 2019
  • 2,063

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU ผู้บริหารใหม่

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อบันทึกข้อตกลงในการทดลองงานการบริหารสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1