• Jun 5, 2019
  • 2,042

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23

   วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23 ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สำนักอำนวยการ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยสรุปประเด็นสำคัญให้ทุกเขตเร่งดำเนินการขับเคลื่อนด้านการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน โรงเรียนวิถีพุทธ การอ่านออกเขียนได้ 100% และการประเมินเขตสุจริต (ITA) 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1