• Jun 14, 2019
  • 1,047

การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือ และชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) โดยมี นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1