• Jun 26, 2019
  • 951

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน เครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 , 4 และ 5 ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 9 โดยก่อนมอบนโยบายได้ร่วมปลูกต้นไม้กับ นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ผู้บริหารในเครือข่าย และนายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ)

     จากนั้นได้มอบนโยบาย และข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน  และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1