Personnel Administration Group
  • Jul 26, 2019 9:37:27 AM
  • 217

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่