• Mar 18, 2019
  • 4,565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพยาบาลและส้วม 106/26 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพยาบาลและส้วม 106/26 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1