• Aug 1, 2019
  • 835

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

คลิกที่นี่ 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1