Executive Mission
  • Aug 7, 2019 8:31:55 PM
  • 711

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสุชาติ หงษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสุชาติ หงษา อดีต ผอ.ร.ร.บ้านกุดกั่ว สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมมอบเงินสานสายใจผู้บริหารเขตพื้นที่ให้กับครอบครัวหงษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดศรีแสงทอง อ.เมืองอุบลราชธานี