Executive Mission
  • Aug 14, 2019 3:38:23 PM
  • 429

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนจากบริษัทเทคโนเซล(เฟรย์)จำกัด ตัวแทนจำหน่ายฟีล์มลามิน่า โดยมี นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผอ.ร.ร.บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คณะครู - นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.15 น. ณ ร.ร.บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี