• Sep 3, 2019
  • 727

รก.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน ร.ร.บ้านเหล่าเสือโก้ก

นายสายัณห์ รัตนโสภา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึก โดยมี นางผุสดี ศรีสกุลไทย ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ นายเพ็ชรินทร์  ศรีสุธรรม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าเสือโก้ก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมบุญหลาย - ที โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1