• Sep 23, 2019
  • 749

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ติดตามสถานการณ์โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะลงพื้นที่ติดตามรับฟังสถานการณ์โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นกำลังใจในเบื้องต้น โดยได้ถวายสิ่งของแด่ พระครูสังวรวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดสิงหาญ บ้านกุดกั่ว รองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง ที่เมตตาจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้ ร.ร.ได้จัดการเรียนการสอน  จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือกับ นายบัวแดง นารีรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสมบูรณ์ บุญอ่อน กรรมการสถานศึกษา น.ส.นวล ฉวีรักษ์ รก.ผอ.ร.ร.บ้านกุดกั่ว คณะครูและลูกจ้าง เพื่อประเมินผลกระทบ ความเสียหายของอาคารสถานที่ และการวางแผนฟิ้นฟูหลังน้ำลดต่อไป    

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1