• Oct 8, 2019
  • 969

กระทรวงศึกษาธิการรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี" โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกวิน เสือสกุล ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา นางอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 นายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครู -อาจารย์นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จากนั้น ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวนกว่า 2,000 ชุด และรองเท้านันยาง จำนวน 1,000 คู่ พร้อมนี้ นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามโครงการ”รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน” จำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายธนพร สมศรี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในการเข้าช่วยเหลือนักเรียน  ครู และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1