• Oct 22, 2019
  • 900

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประขุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 โดยมี นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1