• Oct 24, 2019
  • 557

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เร่งฟื้นฟูโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์  ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ติดตามการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ นายณรงค์ ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเดื่อ  คณะครู และลูกจ้าง เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องเรียน อาคารเรียนที่สะอาด ปลอดภัย ก่อนวันเปิดภาคเรียน  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1