• Oct 25, 2019
  • 1,321

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และนโยบาย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ พัฒนาองค์กร และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1