• Nov 1, 2019
  • 1,110

องค์การยูนิเซฟ มอบกระเป๋าพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆนักเรียนประสบภัยน้ำท่วม

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าองค์การยูนิเซฟ และถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม สพฐ. มี คุณนภัทร  พิศาลบุตร ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เดินทางมามอบกระเป๋า พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,073 ใบ 
จากนั้น นายสุริยะ พุทธิผล พร้อม ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ได้มอบถุงยังชีพตามโครงการเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม สพฐ. จำนวน 521 ถุง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 8 โรงเรียน ในสังกัด สพป.อบ.1-5 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1